Vidensportalen Traume.dk

Traume.dk samler faglige erfaringer, viden og litteratur om flygtninge med traumer og PTSD. Du kan få inspiration til, hvad du kan gøre, når du møder traumatiserede flygtninge og børn i dit arbejde. Du kan samtidig finde baggrundsviden om målgruppen og få overblik over relevante henvisningsmuligheder.

Teksterne er skrevet og redigeret af fagfolk med specialiseret  viden om traumatiserede flygtninge.