Kilder og litteratur

Billeddiagnostik i udredning af torturofre / Modvig, Jens;  Amris, Kirstine
Ugeskrift for læger 163(33), 4328-4332, 2001

Broken spirits : the treatment of traumatized asylum seekers, refugees, war and torture  victims / Wilson, John P. (red); Drozdek, Boris (red)
New York : Brunner-Routledge, 2004

Dokumentation af tortur : om metoder og begreber / Worm, Lise
Psyke og logos 25(1), 251-264, 405-406, 2004

Falanga torture : diagnostic considerations, assessment and treatment / Amris, Kirstine; Prip, Karen
Copenhagen : IRCT & RCT, 2003

Flygtning og udsat for tortur / Nielsen, Helena; Jensen, Jean L. Hald
Månedsskrift for praktisk lægegerning 79(3), 355-72, 2001

Istanbul Protocol : Manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment - rev. ed. / UN. Office of the High Commissioner for Human Rights
New York : United Nations, 2004
(Professional training series ; no. 8/Rev.1)
Læs Manual on the effective investigation and documentation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment

Kroniske smerter hos torturofre : psyke eller soma? / Amris, Kirstine
Linjer  13, 4-8, 2003

Medical investigation and documentation of torture : a handbook for health professionals / Peel, Michael;  Lubell, Noam; Beynon, Jonathan
Colchester : University of Essex. Human Rights Centre, 2005
Download Medical investigation and documentation of torture

Prevalent pain in refugees previously exposed to torture. Thesis (Ph.D.) / Olsen, Dorte Reff
Århus : University of Aarhus. Faculty of Health Sciences; RCT. Rehabilitation and Research Centre for Torture Victims, 2006

Torturoverleveren : 10 Kliniske minutter / Nielsen, Helena Galina;  Jensen, Jean L. Hald
Ugeskrift for læger 166(10),  901, 2004

Traumatisk stress / Nielsen, Helena Galina
Månedsskrift for praktisk lægegerning 80(6), 867-77, 2002

Sidst opdateret 1/9/2017