Film

Som sagsbehandler i jobcenteret kan det være svært at vide, hvor meget man skal gå ind i flygtningens svære historie, og hvor meget man kan skubbe på for at få folk i arbejde. Det giver Den gode samtale med flygtninge et bud på. Filmen præsenterer seks konkrete teknikker, som kan bruges i samtaler med flygtninge med traumer.

Filmen kan rekvireres gratis på en dvd med fem andre film om flygtninge og traumer på udsatte@drc.ngo

Hvordan er det at flygte fra sit hjem og begynde helt forfra i et fremmed land? Det fortæller en bosnisk kvinde om i filmen Flygtning i Danmark. Filmen giver også svar på, hvilke vilkår der gælder for mennesker, der søger og får asyl i Danmark.

Filmen kan rekvireres gratis på en dvd med fem andre film om flygtninge og traumer på udsatte@drc.ngo

Hvad er traumer? introducerer til, hvad det vil sige at være traumatiseret. Filmen gennemgår de væsentligste symptomer på diagnosen posttraumatisk belastningsreaktion og fokuserer særligt på flygtninges ofte meget komplekse traumer.

Filmen kan rekvireres gratis på en dvd med fem andre film om flygtninge og traumer på udsatte@drc.ngo

Traumer i familien viser, hvordan det kan påvirke børn at vokse op i et hjem, hvor en eller begge forældre er traumatiserede. Lærere, pædagoger og andre fagpersoner, der arbejder med børn, kan her få et billede af børns mulige reaktioner og dermed et skærpet blik for, hvilke børn der kan have brug for ekstra støtte.

Filmen kan rekvireres gratis på en dvd med fem andre film om flygtninge og traumer på udsatte@drc.ngo

Traumer i hjernen er en populærvidenskabelig gennemgang af hjernens reaktioner på traumatiske hændelser.

Filmen kan rekvireres gratis på en dvd med fem andre film om flygtninge og traumer på udsatte@drc.ngo

I At leve med traumer fortæller fem flygtninge, hvordan de lever med følgerne af krig, fængsling og andre overgreb, og om hvordan de voldsomme oplevelser påvirker familie- og arbejdslivet. Fortiden kan ikke slettes, men fælles for flygtningene er, at de har lært at leve med deres traumer og skabt sig et godt liv på trods af de svære odds.

Filmen kan rekvireres gratis på en dvd med alle sprogversioner eller med fem andre film om flygtninge og traumer på udsatte@drc.dk.
At leve med traumer findes med speak på farsi, arabisk, somali, nepali og burmesisk, og med undertekster på dansk, albansk, bosnisk og fransk. Du kan finde filmen i de forskellige sprogversioner på oversigten over film på traume.dk.

Sider