Flere film

"Projekt Skoleparathed" forbereder socialt udsatte to-sprogede børn til skolestart ved at styrke deres kompetencer gennem leg og musik. Få mere viden gennem inspirationsfilm fra børnegrupperne.
 
 

Projekt Fokuseret PTSD-indsats har produceret to film, hvor drenge på 10-14 år fra Gellerup lærer om at håndtere følelser og adfærd. 

Den gode far

www.dengodefar.dk fortæller forskellige nydanskere i ti små film om, hvad der kan være svært for en far, når han er ny i Danmark. Du kan blandt andet se, hvordan traumer påvirker familien.

De sammenhængende bånd

De sammenhængende bånd er et integrationsfagligt film- og undervisningsmateriale, som henvender sig til studerende på social- og integrationsfaglige uddannelser og til integrationsmedarbejdere, som arbejder med integration i praksis. De sammenhængende bånd består af 7 film, som kredser om centrale begreber i integrationsarbejdet, blandt andet traumer.

Grønne Aktiver

Projekt Grønne Aktiver er et unikt og alternativt rehabiliterings- og beskæftigelsestilbud målrettet borgere med traumer, angst og depression samt psykosociale vanskeligheder. Formålet er rehabilitering og udvikling af ressourcer til arbejdsmarkedet gennem haveaktiviteter. Aktiviteterne i haven kan flytte borgernes fokus fra helbredsmæssige udfordringer, og de kan genfinde eller opdage nye ressourcer i forhold til arbejdsmarkedet. 

Metodefilmen viser projektets metodiske redskaber og resultater. Projektet er støttet af TrygFonden. 

Sidst opdateret 21/11/2018