Region Midtjylland

Dansk Flygtningehjælp   

Frivilligrådgivning i Holstebro   
Kulturhuset   
Nygade 22   
7500 Holstebro   
Telefon: 97 41 18 41    
Åben tirsdage i lige uger kl. 16:00-18:00 
https://flygtning.dk/frivillig/vores-arbejde/frivilligraadgivningen/adresser-og-aabningstider

Frivilligrådgivning i Århus   
Paludan Müllers Vej 82-90
8200 Århus N   
Telefon: 26 79 03 55   
E-mail: raadgivning.aarhus@drc.ngo
Åben mandage kl. 17:00-19:00
https://flygtning.dk/frivillig/vores-arbejde/frivilligraadgivningen/adresser-og-aabningstider

Sidst opdateret 15/10/2018