Tolkning

Du kan få en tolk, hvis dit danske sprog ikke rækker til at føre en samtale og forstå en information, når du er til samtale hos kommunen, hos lægen eller på sygehuset. Det er vigtigt med tolkning, så der ikke opstår fejl og misforståelser.

Det er lægen eller kommunen, der bestiller en tolk. Tolkebistanden er gratis for dig.

Tolken er neutral og har tavshedspligt

Samtaler hos kommunen eller hos lægen er fortrolige, og tolken skal kunne forstå og oversætte samtalen rigtigt. Derfor er det vigtigt at bruge en professionel tolk og ikke bekendte eller familiemedlemmer. En professionel tolk er neutral og har tavshedspligt. Det vil sige, at tolken ikke må forsøge at påvirke samtalen og ikke må give oplysninger fra samtalen videre til andre personer eller myndigheder.

Børn må ikke tolke

Børn må aldrig bruges som tolke hos myndigheder eller hos lægen. Det er et alt for stort ansvar for et barn, som ikke skal involveres så dybt i forældrenes sygdom eller andre problemer.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

 

Sidst opdateret 26/10/2018