Traumer hos børn

Også børn reagerer på voldsomme oplevelser. Børn er dygtige til at tilpasse sig og vil ofte skjule, hvordan de har det, for ikke at belaste deres forældre med yderligere problemer. Alligevel kan børn udvise symptomer, som viser, at også de er prægede af deres egne eller hele familiens oplevelser.

  • Er dit barn ofte ked af det?
  • Er dit barn meget stille?
  • Driller dit barn ofte andre børn og kommer i konflikt?
  • Er dit barn meget uroligt?
  • Har dit barn ofte mareridt?
  • Har dit barn svært ved at komme i kontakt med andre børn?
  • Bliver dit barn nemt forskrækket?
  • Har dit barn ofte ondt i maven eller hovedet?

Hvis du genkender de tilstande hos dit barn, kan det være tegn på, at barnet har problemer og trænger til hjælp. Du kan tale med dit barns lærer, pædagog eller sundhedsplejerske, som kan henvise til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) i kommunen. Barnets læge kan henvise til børnepsykiatrien.

Redaktion

Dansk Flygtningehjælp, Center for Udsatte Flygtninge

Sidst opdateret 26/10/2018